وایکینگها

چرا وایکینگها بهتر از بازی تاج و تخت است

این روزها دم‌زدن از بازی تاج‌وتخت و طوطی‌وار، تکرار کردن تعریف و تمجیدی که از همسایه و همکار شنیده‌ایم، کار هر روزه ی بعضی از دوستان و آشنایان شده است! اصلا انگار این بندگان خدا سلیقه ای از خودشان ندارند. به هر حال HBO بودجه‌ای که صرف ساخت این سریال کرده را باید به گونه اطلاعت بیشتر دربارهچرا وایکینگها بهتر از بازی تاج و تخت است[…]