فروش سی پی یو های AMD برای اولین بار در دهه اخیر از اینتل پیشی گرفت

فروش سی پی یو های AMD برای اولین بار در دهه اخیر از اینتل پیشی گرفت. آمار بدست آمده از خرده فروش های آلمانی نظیر New Egg و Mind Factory نشان می دهد که فروش سی پی یو های سری Ryzen و Threadripper در ماه های اخیر رو به رشد بوده و در نتیجه در ماه اطلاعت بیشتر دربارهفروش سی پی یو های AMD برای اولین بار در دهه اخیر از اینتل پیشی گرفت[…]